cocktails

79 tekstów – auto­rem jest coc­ktails.

W dzi­siej­szy dzień będę mok­ra... mok­ra od łez. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2014, 11:09

Mój te­lefon mil­czy za głośno. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 kwietnia 2014, 21:22

Mówią, że skle­roza nie bo­li. Jed­nak mnie bo­li kiedy o mnie zapominasz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2014, 14:13

Sko­ro nie jes­teś go­towy na miłość, to jak możesz być go­towy na życie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2014, 12:47

Emoc­je to ku­la, a ja trzy­mam pistolet. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 marca 2014, 17:42

Cały świat dookoła wy­daje się nie­rzeczy­wis­ty odkąd Cię poznałam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 marca 2014, 13:32

Przy­ciągasz mnie i od­pychasz jednocześnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2014, 12:19

Fa­ceto­wi można zaufać tyl­ko wte­dy gdy śpi. I to obok Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2014, 19:01

Mo­je marze­nia zacho­rowały na grypę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lutego 2014, 14:08

Jes­teś le­kiem na całe zło, ot co! 

myśl • 22 lutego 2014, 09:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność